apkola     

Počasí Kostelec nad Labem - Slunečno.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Dodavatel


Aleš Pomezný

se sídlem Smetanova 1006, 27713 Kostelec nad Labem.

Dodavatel není plátcem DPH.

Ičo: 60652080

Kontaktní údaje
Telefon: 603712434

Email: apkola(zavináč)apkola.cz, info(zavináč)apkola.cz
Na emaily odpovídáme bezodkladně nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 
Poštovní spořitelna č.u.: 0227870334/0300


Adresy servisních míst
Servisním místem je naše prodejna v Kostelci nad Labem.

Všeobecná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodě

APKOLA.CZ, tedy v eshopu: www.apkola.cz

2. Provozovatelem internetového obchodu APKOLA.CZ a prodávajícím je Aleš Pomezný, se sídlem Kostelec nad Labem, Smetanova 1006, PSČ 27713, IČ 60652080.

3. Tyto obchodní podmínky v souladu s právními předpisy blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího neboli provozovatele internetového obchodu a kupujícího.

4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), a je-li kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

5. Prodávající ke komunikaci s kupujícím využívá zpravidla emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil. Na tuto emailovou adresu může prodávající kupujícímu zasílat veškerá sdělení i úkony. Zpráva odeslaná prodávajícím na emailovou adresu oznámenou kupujícím platí za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla odeslána.

6. Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu apkola(zavináč)apkola.cz,

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodejce.

2. Prodávající Aleš Pomezný má postavení prodejce.

3. Platná právní úprava rozlišuje kupující spotřebitele a kupující, který spotřebiteli nejsou. Kupující spotřebitel je každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která používají pojem „spotřebitel“, se vztahují pouze na kupující spotřebitele. Kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující je povinen se před podáním objednávky na internetových stránkách prodávajícího v sekci „Jak nakupovat“ seznámit s postupem nákupu u prodávajícího, kde jsou uvedeny i jednotlivé technické kroky vedoucí k podání objednávky a uzavření kupní smlouvy, a je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny. Tyto obchodní podmínky jsou na internetových stránkách prodávajícího volně přístupné. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno si je zkontrolovat.

2. Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít pouze elektronicky.

3. Umístění nabídky zboží na internetových stránkách se považuje za návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu dojde objednávka kupujícího. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícímu předmět koupě (zboží) odevzdat a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu a dále sjednanou cenu za dopravu zboží kupujícímu odpovídající kupujícím zvolenému způsobu dodání zboží. Prodávající uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

4. Objednávka kupujícího je závazná. Podáním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá závazek k zaplacení ceny zboží a ceny za dopravu a všechna ostatní smluvní ujednání včetně veškerých ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den podání objednávky.

5. Smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována pro účely jejího splnění a není přístupná třetím osobám. Prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.

6. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy.

Jde zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě.

Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na eshopu, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Ceny a způsoby placení

1. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ceny zboží a ceny za dopravu zboží uvedené na internetových stránkách. Změna se nedotkne již uzavřené smlouvy.

2. Kupující může v objednávce zvolit některý z následujících způsobů placení:

a) Platba hotově při převzetí

V případě, že zboží má být vyzvednuto osobně na prodejně, je možné jej uhradit v hotovosti v prodejně prodávajícího v Kostelci nad Labem, Smetanova 1006,Psč. 27713.

b) Platba dobírkou

Při platbě na dobírku kupující zaplatí cenu k rukám dopravce při převzetí zásilky.

c) Bankovní převod

Pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, veškeré platební údaje se zobrazí po dokončení objednávky. Jako variabilní symbol kupující uvede vždy číslo svojí objednávky. Platební údaje jsou obsaženy v příloze emailového potvrzení objednávky. Číslo účtu pro bezhotovostní platby je 0227870334/0300. Daňový doklad - fakturu kupující obdrží společně se zbožím. Příprava objednaného zboží k odeslání začíná probíhat po připsání ceny na účet prodávajícího.

3. Daňový doklad - fakturu/prodejku prodávající odešle společně se zbožím.

4. Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o postupech při placení na internetových stránkách prodávajícího. Jako variabilní symbol kupující uvádí vždy číslo svojí objednávky.

Odeslání zboží kupujícímu

1. Zboží prodávající odešle při dodržení podmínek zvoleného způsobu placení ve lhůtě počítané ode dne doručení objednávky prodávajícímu dle jeho skladové dostupnosti. Údaj o skladové dostupnosti je uveden na internetových stránkách prodávajícího. Zboží „skladem, ihned k odběru“ prodávajícím odešle následující pracovní den. Zboží „skladem u dodavatele“ obvykle odešle během 2-5 pracovních dní. V případě, že nebude možné zboží odeslat v této lhůtě, bude prodávající informovat kupujícího emailem nebo telefonicky.

2. Způsob dodání kupující zvolí v objednávce z možností nabídnutých prodávajícím. U jednotlivých možností prodávající uvádí i cenu za dopravu.

3. Přidá-li kupující do košíku zboží označené logem Doprava zdarma neplatí cenu za dopravu, to platí i v případě, že cena objednaného zboží nepřesáhne 9999.- Kč.

4. Zboží s označením Doprava zdarma lze dodat pouze s využitím služby České pošty s.p. Balík do ruky, nebo způsobem, který prodávající zdarma výslovně nabízí, nikoli však jinými způsoby.

5. Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího je vždy zdarma. Jakmile je zboží na prodejně připraveno, prodávající odešle kupujícímu email, že si zboží může vyzvednout, nebo ho bude kontaktovat telefonicky.

6. Dodání s využitím služby České pošty s.p. Balík do ruky: V den dodání, obvykle v pracovní den následující po odeslání, je doručování avizováno SMS zprávou. Nejdříve se pošta pokusí doručit zásilku na adresu uvedenou kupujícím a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště Vaší adresy po dobu 7 dnů. O této skutečnosti je adresát informován SMS zprávou a lístkem ve schránce. Adresát má možnost si zdarma telefonicky s českou poštou s.p. sjednat termín opakovaného doručení. Uloženou zásilku lze přeposlat na jinou adresu. Balíky lze snadno dohledat a sledovat na odkazu Sledování balíků.

7. Prodávající nedodává (nezasílá) zboží mimo území České republiky.

8. Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o přepravě na internetových stránkách prodávajícího.

Převzetí zboží kupujícím

1. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nejde-li o osobní odběr v prodejně prodávajícího, je kupující povinen před tím, než zásilku se zbožím od dopravce převezme, zkontrolovat celistvost a stav zásilky. V případě poškození obalu zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem dopravce protokol o poškození.

2. Pokud bylo zboží přepravováno Českou poštou s.p. a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození, je kupující povinen ho nejpozději během 24 hodin předat nazpět České Poště se žádostí o: "POSTOUPENÍ REKLAMACE DODAVATELI - ODESÍLATELI". K reklamaci je nutné předložit poškozené zboží a veškerý obalový materiál. České pošta s.p. je povinna od kupujícího zboží převzít. Jedná se o nejjednodušší způsob řešení reklamace, kdy kupující nemusí sepisovat dlouhé reklamační formuláře, balit zboží ani platit žádné poštovné. Reklamaci dopravy vyřizuje prodávající jakožto její objednavatel. Při dodržení tohoto postupu prodávající ihned po postoupení reklamace zašle automaticky nové zboží. V případě problémů s postoupením reklamace dodavateli se kupující obrátí na prodávajícího telefonicky na číslo: 603712434.

3. Nepřevezme-li kupující zboží od přepravce nebo si zboží nevyzvedne na poště a zboží je vráceno zpět prodávajícímu, prodávající odešle zboží kupujícímu znovu prostřednictvím služby České pošty s.p. Balík do ruky za podmínky, že kupující uhradil cenu zboží, sjednanou cenu za dopravu zboží a částku 150,- Kč jako cenu za další dopravu zboží. Prodávající zašle kupujícímu emailem výzvu k úhradě na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil. V případě, že kupující cenu zboží, sjednanou cenu za dopravu zboží a cenu za další dopravu zboží v částce 150,- Kč neuhradí ve lhůtě do sedmi dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží a zaplacením kupní ceny a ceny za dopravu.

4. Předchozí odstavec se nepoužije v případě osobního odběru na prodejně.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem. Není-li kupující podnikatelem, použijí se i ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Není-li v tomto článku uvedeno jinak, použije se i pro kupujícího, který je podnikatelem.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 slovy (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Kupující, který je podnikatelem a nakupuje na IČO má dobu pro uplatnění vad zkrácenu na dobu 12 slovy (dvanáct)  měsíců. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží u kterého je při prodeji výslovně uvedeno, že se jedná o bazarové zboží a je vedeno v rubrice bazar. Zde se záruka zkracuje na dobu 12 měsíců pro všechny kupující, vyjma vad a poškození, se kterými byl zákazník seznámen v době prodeje a jsou uvedeny na prodejním dokladu, na tyto vady nelze při reklamaci brát zřetel a případné další poškození s nimi spojené nelze reklamovat.

3. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Pro kupujícího podnikatele je záruka omezena nejdéle na dobu dvou let ode dne převzetí zboží.

4. Záruční doba běží od převzetí věci kupujícím. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí náhradního zboží.

5. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přiložit k reklamovanému zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací a čisté. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Je třeba uvést zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují a jaký nárok uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje). K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Reklamaci lze podat poštou i osobně na adrese prodávajícího AP Veloservis - Aleš Pomezný, Smetanova 1006, Kostelec nad Labem, 27713. Kupující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. Potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje zašle prodávající kupujícímu emailem, v případě osobního předání reklamace a reklamovaného zboží předá ihned.

6. Zrychlenou reklamaci může kupující využít v případech, kdy není nutné zasílat reklamované zboží zpět a je možné pouze vyměnit vadný díl, nebo jinak vadu věci bez odeslání věci prodávajícímu odstranit. V tomto případě kupující  zašle na e-mail apkola@apkola.cz s popisem vady zboží, případně s fotografií. Po odeslání emailu bude kupujícího kontaktovat pracovník zodpovědný za vyřizování reklamací a domluví s kupujícím další postup.

7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty platí, že kupující zboží odsouhlasil a reklamace nebude uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané.

9. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

10. Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na výměnu vadného zboží za nové zboží bez vad; pokud se však vada týká pouze součásti věci může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti

b) není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy

c) právo na přiměřenou slevu podle odst. 12. tohoto článku

11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

13. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna včas nebo v záruční době.

14. Prodávající neodpovídá a záruka se nevztahuje zejména na:

a) vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením

b) poškození způsobené běžným opotřebením, absencí údržby, nadměrným používáním nebo používání věci k nevhodnému účelu nebo v nevhodných podmínkách

c) poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou a zásahem vyšší moci

d) poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem nebo používání v rozporu s návodem k použití, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice

e) dárky, které jsou poskytovány zdarma

15. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání věcí, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech, kdy kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kdy kupující vadu sám způsobil.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele prodávajícího

c) kupující již dříve bez udání důvodů jednou nebo vícekrát nepřevzal zásilku s objednaným zbožím

d) prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu, která je ve zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží

2. Odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu prodlení kupujícího, má prodávající vůči kupujícímu, aniž by byly omezeny jiné jeho nároky, právo na zaplacení paušální náhrady nákladů spojených s vyřízením objednávky, zabalením zboží a předáním zboží dopravci, jakož i s převzetím, vybalením a opětovným uložením vráceného zboží v částce 250,- Kč. Týká se pouze u zboží zasíláné Českou Poštou s.p. Paušální náhrada je splatná do deseti dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil.

3. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po započtení svých oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.

Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek. V odstoupení spotřebitel uvede

a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího)

b) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy

c) datum a číslo objednávky

d) zboží, kterého se odstoupení týká

e) datum převzetí zboží

f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal

g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele

h) datum a podpis spotřebitele

3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně ceny za dopravu, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.

5. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

8. Spotřebitel je povinen zboží vrátit tak, že ho doručí na adresu sídla prodávajícího. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Spotřebiteli se doporučuje zboží pojistit a pořídit si fotografickou dokumentaci pro předejití případným neschodám týkajících se opotřebení či poškození vraceného zboží.

9. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit, byla-li smlouva uzavřena na prodejně prodávajícího.

10. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud spotřebitel užíval zboží nebo postupoval při koupi v rozporu se zásadami občanského práva, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení náhradu za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití, náhradu za opotřebení zboží a obohacení získané užíváním věci.

Ochrana osobních dat

1. Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů. Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky.

2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití třetí osobou. Osobní údaje kupujícího jsou používány pouze pro dodání objednaného zboží. Telefonní číslo zákazníka slouží jako kontakt i pro dopravce zboží a pro jeho komunikaci s kupujícím v souvislosti s doručením zboží. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníka neposkytne třetí osobě s výjimkou dle předcházející věty.

3. Kupující dává podáním objednávky prodávajícímu souhlas se spravováním a zpracováním svých osobních údajů k danému účelu.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, odkaz naleznete zde. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodejce doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodejce pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 29.4.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v provozovně Prodejce nebo elektronicky na www.apkola.cz.

 

YjQwYW